Remote Control Your Pc On Twitter - C#.Net

Posted by : Bora Ciner | 6 Şubat 2010 Cumartesi | Published in

 

image

Program twitter ‘a bağlanıp status ‘u JSON seri hale getirilmiş textten çözer böylece switch – case yapısı içinde istediğiniz komutu yaptırabilirsiniz..

Kullanıcı adını, şifreyi ve ID numarasını ( RSS sayfasına giridiğinizde adres çubuğundaki sayı)

c:\\twitterconfig\\pass.txt

hedefindeki dosyaya kaydediyoruz..

image

image

Yolda giderken veya bilgisayardan uzaktayken 5 dakikalık bir timer kontrolü ile bilgisayarı kapatabilirsiniz veya downlaodlarınızı başlatabilirsiniz..Gerisi size kalmış ..

Not: Program taskbar da gözükmemesi gerektiği şekilde initilize’ın altında kodlanmıştır

kapat yazdığınızda bilgisayar kendini zorla kapattıracaktır. (Forced Shutdown)

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Dimebrain.TweetSharp;
using Newtonsoft.Json;
using Yedda;
using System.Xml;
using System.Runtime.Serialization;

namespace twitter
{
    public partial class frmTweetMyPc : Form
    {
        string userName = "";
        string password = "";
        string userId = "";
        long sayac=0;
        string depo = "";

        public frmTweetMyPc()

        {

            InitializeComponent();
          /*   if (this.ShowInTaskbar)
            {
                this.ShowInTaskbar = false;
            }
            this.WindowState = FormWindowState.Minimized;
            */

            StreamReader tr = new StreamReader("c:\\twitterconfig\\pass.txt");

            userName = tr.ReadLine();
            password = tr.ReadLine();
            userId = tr.ReadLine();
            tr.Close();

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            sayac++;

            Twitter t = new Twitter();

            richTextBox1.Text = t.Show(userName, password, userId, Twitter.OutputFormatType.JSON);

                int a, b;
                a = richTextBox1.Text.IndexOf("text\":") + 7;

                richTextBox1.Text = richTextBox1.Text.Substring(a);
                b = richTextBox1.Text.IndexOf("\"");
                richTextBox1.Text = richTextBox1.Text.Substring(0, b);

                if (depo.CompareTo(richTextBox1.Text) != 0 || sayac == 1)
                {
                    depo = richTextBox1.Text;

                    switch (richTextBox1.Text)
                    {
                        case "kapat":
                            System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-s -f -t 100");
                            break;
                        case "msn uzakta":
                            //
                            break;

                    }

                }
                else
                {
                }
            }

    }

    }

Proje Dosyaları : www.dreamrobotics.com/twitter.rar