Robot Silah Açıklamalar:

Posted by : Bora Ciner | 10 Mayıs 2009 Pazar | Published in

Kullanılan Malzemeler:

Wii-remote uzaktan kumandası
Örnek Silah
12 V akü
2x L293D entegresi
7805 Voltaj Regulatorü
BasicStamp II Sx Oem Mikrodenetleyicisi
12V Röle
Spiral Telefon kabloları ve kutuları
2x Redüktör
2x DC Motor (Redüktörlü)
2 eksenli platform
Kundak sabitleyici Demir
------------------------------------------------
Geliştirme Ortamları : VS .Net 2008 , PBasic
Yardımcı Kütüphaneler : SkinCrafter 3.3 , WiimoteLib

Geliştirmiş olduğum VS C++.Net programımla wii-remote kumandasına bluetooth yolu ile bağlanıp 3d konum - açı bilgilerini anlık olarak bilgisayara aktarıyor , bu verileri kullanarak gerekli komutları mikrodenetleyiciye aktarıyorum,komutları alan mikrodenetleyici ise pin çıkışlarını ayarlayıp motor sürücü entegrelerine gerekli çıkışları veriyor ve DC motorlar hareketleniyor.
Programın Görünümü Bir Sonraki Başlıktadır.

SkinCrafter Özelliği:

Skincrafter kütüphanesini kullanarak programımızın görünüşünü 100'e yakın farklı şekilde ayarlayabiliriz, bunun için herhangi bir warez sitesinden skincrafter'ın tam versiyon kütüphanesini indirdikten sonra ;
1-) VS.Net 2008 projemizden Project->Add Referance 'ı seçip, Browse tab'ından skincrafter_.net2.0_vs2008.dll yi seçip bu dll dosyasını projemize referans olarak ekliyoruz.
2-) Form1.Designer.cs dosyasında; (ITALIK OLAN)
private void InitializeComponent()
{
this.components = new System.ComponentModel.Container();
System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
this.openFileDialog1 = new System.Windows.Forms.OpenFileDialog();
this.skinCrafter1 = new DMSoft.SkinCrafter();
.
.
.
}

Son satırlarına doğru da şu satırı ekliyoruz;(ITALIK OLAN)

private System.Windows.Forms.OpenFileDialog openFileDialog1;
private DMSoft.SkinCrafter skinCrafter1;
private System.Windows.Forms.Button button14;
private System.Windows.Forms.Button button13;
private System.Windows.Forms.Label label12;
private System.Windows.Forms.Label label11;
private System.Windows.Forms.Label label10;
private System.Windows.Forms.Label label6;
.
.
.
.
.


3-) Projemizin Constructor 'ı olan Form1 in içine şu kodları ekliyoruz.(ITALIK OLAN)Public Form1(){
openFileDialog1.ShowDialog();
skinCrafter1.LoadSkinFromFile(openFileDialog1.FileName);
skinCrafter1.ApplySkin();
}
Böylece program açılışta open file dialog penceresiyle hangi skin (.skf) dosyasını seçeceğimizi soracak.


(0) Comments